• “Gobernuan,
    printzipioen etikatik
    arduren etikara
    igarotzen ikasi nuen”.

ffg-logoffg-logoffg-logoffg-logoffg-logoffg-logo