• "Governar em va fer
    aprendre a passar
    de l'ètica dels principis
    a l'ètica de les
    responsabilitats".

ffg-logoffg-logoffg-logoffg-logoffg-logoffg-logo