Que é. O Socialismo.
1976 Editorial:La Gaya Ciencia

Que é. O Socialismo.

O socialismo pode ser definido en grandes liñas como a afondamento do concepto da democracia. É dicir, como o desenvolvemento ata as súas últimas consecuencias da democracia no eido político, socio-cultural, etc. Dende o punto de vista finalista, este concepto identifícase co da autoxestión. Pero a resposta á gran pregunta que expón o título desta publicación pode tamén ofrecerse nun inacabable tratado económico, político e socio-cultural.

Entre a definición concisa que o comprende todo, pero sen matices, e o tratado, con extensión suficiente para profundar rigorosamente no inmenso contido do concepto Socialismo, sitúase este pequeno exemplar a modo de folleto divulgador.

Felipe González. Un estilo ético.
1982 Editorial:Arcos Vergara

Felipe González. Un estilo ético.

Conversacións con Víctor Márquez Reviriego.

A temática deste libro é variada, como variada é a vida da persoa que o protagoniza. Aquí fálase da infancia nun barrio periférico de Sevilla, da educación nun colexio relixioso vivida sen traumas e sen entusiasmos, da sega de herba para alimentar as vacas do negocio familiar, do deporte, de Antonio Machín e do Cardeal Segura, das lecturas na acolledora biblioteca da Casa América, dos recordos de Ornar Torrijas e dos diálogos con Carlos Andrés Pérez, do sentimento paternal de Willy Brandt e outros líderes socialistas, da profunda sinxeleza de Olof Palme, do silencioso e

importante liderado de Bruno Kreisky, do trato con Adolfo Suárez e con Joaquín Garriges, da OTAN e de Europa, dos chamados poderes fácticos, do sentimento e a razón, da relixión e a vida, da lectura como necesidade vital, da cultura como adorno ou como vivencia profunda, da relación dun pai cos seus fillos, da influencia da radio e a televisión na vida política, do que faría Felipe González se deixase a política, do proxecto histórico do PSOE, da saúde e da enfermidade, da cera e do azar…

O futuro non é o que era.
2001 Editorial:Aguilar

O futuro non é o que era.

Felipe González e Juan Luis Cebrián.

Felipe González e Juan Luís Cebrián resaltan aspectos do noso pasado pouco coñecidos, descobren claves inéditas e desatan opinións que fan deste libro unha provocación ao debate. Unha conversa sobre o futuro entre dous protagonistas da transición española. Unha recuperación da nosa memoria histórica e unha mirada crítica sobre o presente. É unha obra feita dende unha perspectiva cambiante do entendemento de España, o relato de dúas persoas, do noso tempo, sobre un país que quere ser máis moderno.

Desde a situación da monarquía ata a globalización, pasando polo papel do Exército, o patriotismo, a soberanía, o golpe de Estado do 23-F ou a guerra sucia antiterrorista.

Memorias do futuro.
2003 Editorial:Aguilar

Memorias do futuro.

Reflexións sobre o tempo presente.

Memorias del futuro recolle as reflexións de Felipe González sobre temas clave do noso tempo. Trátase dunha colección de 53 artigos publicados no diario El País, dende 1993 ata 2003. O autor analiza asuntos que teñen que ver tanto coa política española como co eido europeo e co papel de Europa na esfera internacional. Acerca da política española, aborda cuestións como o terrorismo de ETA, o proceso de primarias do Partido Socialista Obrero Español, os nexos entre España e América Latina e as relacións entre España e Marrocos.

En relación ao eido europeo, trata temas como a construción europea, o euro ou o socialismo democrático e Europa. Respecto da esfera internacional, reflexiona sobre a cuestión palestina, o papel de Europa na globalización, as súas relacións co Mercosur e África, a conxuntura creada tras o atentado contra as Torres Xemelgas en Nova York e conclúe co conflito de lrak. Un libro que nos axuda a entender o pasado inmediato para poder comprender mellor o presente.

Iberoamérica 2020.
2009 Editorial:Siglo XXI de España

Iberoamérica 2020.

Retos ante a crise (Ed.)

Os temas dos sete capítulos deste libro, máis a calidade dos autores, permiten repasar as reformas necesarias na rexión para enfrontar a crise, ir máis aló da mesma e encarar o horizonte de futuro. O lector atopará achegas sobre a crise como oportunidade e como risco; sobre a necesidade de atopar un modelo de crecemento xerador de emprego e capaz de redistribuír ingreso; sobre a educación, a formación e a saúde como variables estratéxicas clave no esforzo de modernización e igualación de oportunidades; sobre a enerxía e o cambio climático;

sobre o desenvolvemento das infraestruturas para eliminar colos de botella para o desenvolvemento; sobre o efecto dos fluxos migratorios; sobre os desafíos da seguridade física e xurídica ante as ameazas máis perigosas; sobre a calidade da democracia e as reformas institucionais para conseguila; e sobre as accións de integración rexional que permitan aproveitar as sinerxías dese espazo con tan alto potencial de desenvolvemento.

A miña idea de Europa.
2010 Editorial:RBA

A miña idea de Europa.

O vello continente, a Unión Europea enfróntase, nestes momentos de incerteza e crise, a unha serie de retos, cuxa boa ou mala resolución marcarán o seu futuro, a consolidación dun liderado forte e o funcionamento eficaz e con poder real das institucións; a cohesión interna da cidadanía e a integración dos inmigrantes; a seguridade interior e o desenvolvemento da acción común no escenario internacional para a resolución de conflitos; a relación con outras rexións como América Latina ou os países da área mediterránea; a resposta aos retos futuros como o abastecemento enerxético,

o desenvolvemento tecnolóxico, a política educativa, o equilibrio entre o desenvolvemento económico, social e cultural. Europa está en crise e necesita a ousadía da esperanza, o pragmatismo das ideas para abordar un futuro prometedor. Europeísta convencido, testemuña e protagonista da construción europea, Felipe González reflexiona neste libro, con agudeza, fuxindo dos clixés e sen eludir a polémica, sobre o pasado, o presente e o futuro dese soño, aínda por culminar, chamado Europa.

Aínda podemos entendernos?
2011 Editorial:Planeta

Aínda podemos entendernos?

Felipe González e Miguel Roca.

Transcorridas máis de tres décadas tras a recuperación da democracia e da construción do Estado das Autonomías, dous dos principais protagonistas da transición revisan a evolución do sistema político español, a distribución do poder entre as comunidades autónomas e o Estado central e, en especial, a dualidade simbólica, pero tamén económica, cultural e institucional entre Cataluña e España. A reflexión sobre esta evolución, que se inicia en plena Guerra fría e nun mundo bipolar, conduce necesariamente ao novo contexto

da economía globalizada e do mundo multipolar, no que Europa, España e Cataluña buscan os seus respectivos lugares e voces. As conversas, moderadas por Lluís Bassets, versan sobre os aspectos máis polémicos da redistribución do poder económico e político, as reivindicacións e sentimentos nacionalistas, as actuais sociedades multiculturais e plurilingües nas que deben convivir poboacións de orixes moi diversas e os problemas de gobernanza e de sustentabilidade dos futuros modelos sociais e produtivos.

En busca de respostas.
2013 Editorial:Debate

En busca de respostas.

El liderazgo en tiempo de crisis.

A profunda crise na que estamos instalados dende fai varios anos é económica e social, pero tamén de liderado. O liderado, en palabras de Felipe González, caracterízase por unha procura incesante de respostas, porque as preguntas mantéñense: como mellorar o mundo, como facelo máis xusto, máis próspero e máis libre. A partir da súa experiencia en momentos moi complicados da historia recente de España, Felipe González realiza unha ampla reflexión sobre que significa hoxe o liderado político, empresarial e social, e como se poden afrontar os desafíos do presente para sentar as bases dun futuro mellor.

“A política debería consistir en diminuír o sufrimento dos cidadáns, ese sería o liderado de verdade. Se a política que se fai non gusta, hai que cambiala; se os partidos políticos que hai non gustan, hai que cambialos ou cambiar aos seus dirixentes. Debemos mellorar a calidade e o contido da política, e isto só se consegue con ideas e con participación. Se non o facemos, ninguén gañará e todos perderemos”.

Quen manda aquí?
2017 Editorial:Debate

Quen manda aquí?

A crise global da democracia representativa

O modelo de gobernanza das sociedades occidentais está en crise. Os alicerces básicos que sostiñan as democracias representativas son cada vez máis cuestionados polos cidadáns que viven nelas. Moitos votantes senten que as súas preferencias non son suficientemente tidas en conta polos políticos, e ábrense paso formas alternativas de canalizar as demandas cidadás. Á súa vez, os gobernos quéixanse dos cada vez meirandes obstáculos e restricións ás que se enfrontan á hora de levar a cabo as súas políticas. E os principios fundacionais de división de poderes, gobernos de maioría e rendición de contas democrática vense erosionados.

Entre as primaveras de 2016 e 2017, Felipe González asumiu a titularidade da Cátedra José Bonifacio, un programa académico da Universidade de São Paulo, por iniciativa do Centro Iberoamericano (CIBA). Quen manda aquí? recolle os traballos de varios expertos (José Fernández-Albertos, Gerson Damiani, Víctor Lapuente Giné, Ignacio Molina, Roberto Gargarella, Rafael Jiménez Asensio, Berta Barbet, Juan Rodríguez Teruel, Kelly Komatsu Agyopan, Alberto Penadés e Wagner Pinheiro Pereira, propio Felipe González) que tratan de achegar luz a estes problemas e ofrecer algunhas solucións, organizados ao redor dos catro bloques nos que se estruturaba a cátedra.

Outras publicacións de interese

Felipe González. Perfil humano y político.

Miguel Ángel Aguilar y Eduardo Chamorro.

Cambio 16, 1977.

Felipe González, un hombre a la espera.

Eduardo Chamorro.

Planeta, 1980.

La política de la transición.

José María Maravall.

Taurus, 1984.

El triunfo de la democracia en España. 1962-1982.

Paul Preston.

Plaza & Janés, 1986.

Los socialistas en la política española (1879-1982).

Santos Juliá.

Taurus, 1997.

La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español (1975-1996).

Mónica Méndez Lago.

Centro de Investigaciones Sociológicas, 2000.

Felipe González. El presidente del cambio (1982-1996).

Victoria Prego.

Unidad Editorial, 2002.

La memoria recuperada. Lo que nunca han contado Felipe González y los dirigentes socialistas de sus años de gobierno.

Maria Antonia Iglesias.

Aguilar, 2003.

Felipe González: el hombre y el político.

Alfonso S. Palomares.

Ediciones B, 2005.

Transición y cambio en España: 1975-1996.

Álvaro Soto.

Alianza Editorial, 2005.

Felipe González. El rostro de una joven democracia.

VV.AA.

Algón editores, 2010.

El camino de vuelta. Del triunfo de Felipe González a la crisis del PSOE.

Joaquín Leguina.

La esfera de los libros, 2012.

Historia de la época socialista. España 1982-1996.

Álvaro Soto y Abdón Mateo (Dirs.).

Sílex Ediciones, 2013.

Felipe González. La ambición que cambió España.

Manuela Ortega Ruiz.

Tecnos, 2015.