Fundación

Saber entender a nosa historia é a clave para comprender o que estamos a vivir e, á vez, a mellor maneira de abrirnos a un futuro diferente. Por ese motivo creouse a Fundación Felipe González, co dobre obxectivo de aprender do pasado e achegar ao futuro.

Baixo esas premisas, a Fundación Felipe González encárgase de xestionar o arquivo documental de Felipe González co innovador fin de poñelo a disposición de todos os cidadáns. Ademais organiza e apoia actividades e proxectos que contribúan á igualdade de oportunidades e ofrezan ferramentas para enfrontarnos como sociedade aos enormes retos do século XXI.

A Fundación Felipe González rexistrouse en outubro de 2013.

Os seus obxectivos principais son:

  • Xestionar e poñer a disposición dos cidadáns un arquivo de enorme importancia sobre un período fundamental da historia de España.
  • Favorecer un meirande e mellor coñecemento da política española e internacional e de cuestións esenciais do noso tempo.
  • Organizar e apoiar actividades e proxectos que ofrezan respostas aos retos políticos e sociais do século XXI compatibilizando progreso, modernización e promoción da igualdade.