Associació Poland For Europe.

Membre del Comitè d'Honor.

Capítol Espanyol ”Club de Roma”.

Membre d'Honor.

Càtedra d’Estudis Iberoamericans Jesús de Polanco.

Membre del Comitè d'Honor.

Cátedra Iberoamericana ‘José Bonifacio’ de la Universitat de São Paulo.

Titular de la Cátedra (2016).

Club de Madrid.

Membre del Comitè Executiu.

Comité d’action pour un Parlement Mondial.

Miembro del Comité de Honor.

Consell Editorial Grup PRISA.

Membre.

Federació d’Aturats (Pm-40).

Membre d'Honor.

Foro Iberoamérica.

Membre.

Forum pour l’Europe Democratique.

Membre del Comitè d'Honor.

Fundació Alternativas.

Patró.

Fundació Barenboim-Said.

Patró.

Fundació Círculo de Montevideo.

Membre.

Fundació Ernest Lluch.

Membre del Comitè d'Honor.

Fundació Instituto Cultural del Sur (2002-2014).

President d'Honor.

Fundació Institut per a la Modernizacion d’Espanya.

Membre d'Honor.

Fundació Internacional Olof Palme.

Patró fundador.

Fundació Josep Carreras.

Membre d'Honor del Patronat.

Fundació Progreso Global.

President (1997-2009).

Fundació Tomas Meabe (Joventuts socialistes).

President d'Honor.

Groupement d’Etudes “Notre Europe”.

Membre del Comitè Europeu d'Orientació.

IDEA (Iniciativa democràtica d’Espanya i les Amèriques)

Membre.

Institut Catalá de la Mediterrania d’Estudis i Cooperació (1989-2002).

Membre del Comitè de Notables.

Instituto Berggruen.

Membre del Consell Futur d'Europa.

Institut d’Estudis Internacionals i Europeus Francisco de Vitoria (Universitat Carlos III de Madrid).

Membre del Consell Assessor.

Le Printemps de L’Europe/Paris.

Membre del Comitè d'Honor.

Real Instituto Elcano.

Membre.

The Academy Of Development and Peace.

Membre d'Honor.

The Internacional Foundation for Socio-Economic and Political Studies (The Gorbachev Foundation).

Membre d'Honor del Consell Internacional.

The Kursk Foundation.

Membre d'Honor.

The Louisiana Process. Consell Aliança per la pau Araboisraeliana.

Membre.

The Peres Center for Peace.

Membre del Consell Internacional de Directors.